Loading

เพราะเราเชื่อมาตลอด ว่าการสร้างแบรนด์ (Branding) คือสิ่งที่เหนือกว่าการออกแบบ logo หรือการเลือกใช้ font แต่ ‘การสร้างแบรนด์’ ในแบบของ STRE คือการร่วมสร้าง Direction และกำหนด Long-Term Vision ที่ชัดเจนที่สุด สำหรับแบรนด์ และตัวตนของคุณ

ติดต่อเรา เพื่อรับฟรี! Brand Health Check

BRANDING - The Art of Influencing People

เราคือ STRE Brand Solutions (ออกเสียงว่า ‘สเตร’ ง่ายๆ เหมือนกับคำว่า ‘เฮ!’) ทีมของเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์แบรนด์จากกรุงเทพฯ ที่ทำงานในระดับ Global เพื่อนิยาม และปรับเปลี่ยนแบรนด์ของคุณให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ผ่านกลยุทธ์ที่ชัดเจน และตรงจุดคราฟท์ออกมาเป็น Direction ที่ตอบโจทย์ พร้อมเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้ได้ออกมาโลดแล่นในโลกความเป็นจริง

ทุกขั้นตอน ทุกการวางแผนของเรา ถูกกลั่นกรองออกมาผ่านการวิจัย ค้นคว้า ค้นหาเหตุและผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแบรนด์ของคุณ จะเป็นแบรนด์ที่พร้อมส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงเป็นแบรนด์ที่เต็มไปด้วยความหมายสำหรับผู้คน และเป็นแบรนด์ที่ Unique สำหรับธุรกิจ และลูกค้าของคุณ

Let's STREtegize

บริการของเรา

เรามีความเชื่อว่า Direction ที่ชัดเจนของแบรนด์ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพื่อให้แบรนด์ทุกแบรนด์ได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนเส้นทางที่ถูกต้อง และสร้าง Impact ได้อย่างมั่นคงและมั่นใจในทุกการเติบโตของแบรนด์

กลยุทธ์แบรนด์

เราวิเคราะห์โจทย์ผ่านเทรนด์ที่ไม่หยุดนิ่ง พฤติกรรมผู้บริโภค และคู่แข่งของคุณเพื่อพัฒนาสู่กลยุทธ์ที่ครอบคลุมทุกโจทย์ในระยะยาว และสอดคล้องกับเป้าหมาย คุณค่า ในแบบที่แบรนด์ของคุณต้องการ

ประสบการณ์กับแบรนด์

ความประทับใจในแบรนด์ของคุณ คือจะถูกส่งต่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้สัมผัสผ่านการออกแบบคอนเซปต์และสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ตรงใจ เติมเต็มชีวิตให้แบรนด์ของคุณด้วยความเป็นเอกลักษณ์และความน่าจดจำ

อัตลักษณ์ของแบรนด์

เปลี่ยนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่เต็มไปด้วยสเน่ห์ช่วยให้ธุรกิจของคุณบอกเล่าตัวตนออกมาได้เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณค่า และทิ้งความประทับใจไว้กับทุกคนที่ได้สัมผัสกับตัวตนที่โดดเด่นนี้

การตลาดเพื่อสร้างแบรนด์

เราพร้อมช่วยคุณดูแล เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทุกองค์ประกอบที่ส่งผลเชื่อมโยงสู่การสร้าง Brand Value และผลลัพธ์ดังที่คุณคาดหวัง ผ่านทุก Touchpoint ที่สำคัญ

การพิทักษ์แบรนด์

เราพร้อมทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และวางแผนกลยุทธ์ในการดูแลแบรนด์ของคุณเพื่อให้ทุกการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และ DNA ของแบรนด์สู่การสร้างความมั่นใจ ไว้วางใจ แก่กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และเหล่า Stakeholder

สำหรับ STRE…หน้าที่ของเราคือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ และปลุกแบรนด์ของคุณให้มีชีวิตขึ้นมาในเวอร์ชันที่ดีที่สุด

ลูกค้าของเรา

หลากหลายกลุ่มธุรกิจ ที่ไว้วางใจให้เราร่วมสร้าง และดูแลแบรนด์ตั้งแต่ผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการบริการ อสังหาริมทรัพย์ อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยี แฟชั่น และอีกมากมาย

ทีมของเรา

Go Up